Om Oss

Vi är ledande inom utveckling av programvara för fordonsbranschen i Europa, och har bildats genom en sammanslagning av tre ledande europeiska it-företag: Datafirst, I’Car Systems och Imaweb.

En allians med tre programvaruutvecklare för ett komplett utbud på den europeiska marknaden

Datafirst

Automotive Business Solutions

I’Car System

Drive your business

Imaweb

Fueling your salesforce

Vilket mervärde ger Imaweb?

Bli effektiv med en integrerad lösning

Tack vare vår integrerade plattform är våra lösningar kompatibla med varandra, vilket innebär att du kan följa din kund under hela köpcykeln, från köpet av bilen till servicebesöken.
Kund- och fordonsdata synkroniseras mellan DMS, CRM, din webbplats och källor för leads hos återförsäljare och tillverkare.
Även lager och lagerrörelser uppdateras.

Driv din verksamhet med KPI:er

Du måste grunda dina beslut på fakta och siffror.
Dina nyckeltal beräknas dagligen för att mäta resultatet av din verksamhet, försäljning av nya och begagnade bilar, verkstad och lager.
Med våra verktyg kan du snabbt jämföra resultaten för dina bolag, filialier och varumärken.

Förutse kundernas behov

Med våra produkter och tjänster kan du serva dina kunder både i en fysisk kanal (showroom eller verkstad) och i en digital kanal.
Dina leads läggs till direkt i CRM-systemet, vilket innebär att du kan optimera din respons.
Dessutom kan du utforma ditt lojalitetsprogram så att kunderna kontaktas automatiskt efter deras deras individuella preferenser.

Samla dina processer och dina kostnader

Som återförsäljare är det kostsamt att öka antalet programvaruleverantörer, eftersom det innebär att du måste underhålla flera IT-infrastrukturer.
Dessutom är det komplicerat att använda flera olika programvaror från olika leverantörer; dina medarbetare måste ha kompetens för flera system och det blir svårt att upprätthålla enhetliga arbetsrutiner inom företaget.
Med vår kompletta plattform kan ni dela resurser och arbetsprocesser.

Kortfattat om Imaweb

Data

• Solid: +900 anställda
• Internationell: Närvaro i 22 länder
• 70 000 användare av DMS och CRM för alla fordonsmärken
• Aktiv deltagare i nätverk för mer än trettio varumärken

För återförsäljare

Imawebs produkter och tjänster är skapade för återförsäljare som behöver en samlad bild av sin verksamhet med sina olika bilmärken som erbjuds på olika filialer. Värdet av verksamheten ökar tack vare en central databas.

Vision

Marknaden kräver att aktörerna inom bilförsäljning erbjuder sina tjänster via både digitala kanaler och återförsäljarkanaler. Återförsäljare behöver ett komplett och tillgängligt ”omnichannel”-erbjudande.
Vår strategi är att bygga en plattform genom att utöka vår programvaruportfölj och vår europeiska närvaro.

För tillverkare och importörer

Tillverkare och importörer kan införa specialanpassade verktyg i hela sitt återförsäljarled. Med dessa verktyg säkerställer man att kunderna behandlas korrekt och i enlighet med varumärkesstandard.
Dessutom får man detaljerad information om slutkunderna så att man kan utveckla sitt utbud i linje med kundernas förväntningar.